Historie

Alles draait om de Boekelse mensen

De historie kun je van heel veel kanten belichten. Maar van welke kant je het ook bekijkt, alles staat of valt bij de inspiratie en inzet van vrijwilligers. Van een tiental personen in de beginjaren tot een honderdtal op dit moment. In dit verhaal zullen een aantal ‘mijlpalen’ uit de geschiedenis van de Knöllekes worden vermeld. door het telkens uitbreiden en/of toevoegen van activiteiten is de Carnavalsclub de Knullekes uit 1959 uitgegroeid tot een de perfect georganiseerde en professioneel opererende stichting Carnaval De Knöllekes van vandaag de dag.

De oprichters / het eerste bestuur / Nia Domo

In de jaren 50 kreeg Boekel een gemeenschapshuis ‘Nia Domo’. Door het gemeentebestuur werden een tweetal personen, te weten Toon Reijnen en Wim Nikkelen gevraagd of zij een carnavalsclub wilden oprichten. Deze club zou dan zijn ‘thuis’ krijgen in het Nia Domo. Tot op de dag van vandaag is het Nia Domo nog steeds het thuishonk van De Knöllekes. Veel van de activiteiten worden hier georganiseerd en Nia Domo is nog altijd het bruisende middelpunt van de carnaval in Boekel. Door Toon Reijnen en Wim Nikkelen werden nog enkele enthousiastelingen benaderd en het eerste bestuur was een feit:  Voorzitter (en enkele jaren prins): Wim Nikkelen  Secretaris: Willemke Kanters  Penningmeester: Jan van de Broek  Ordebewaker: Marinus Emonds

De eerste prins / de eerste Raad van Elf / De eerste hofkapel

Wim Nikkelen werd de eerste prins van De Knullekes. En wel drie keer achter elkaar! Gelijktijdig werd de eerste Raad van Elf benoemd en een afvaardiging van fanfare EMM vormde de eerste hofkapel: “De Knollentrappers”. Na Wim Nikkelen werd er ieder jaar een nieuwe prins gezocht.  Het vieren van carnaval was direct een succes in Boekel. In het boek Boekel 650 jaar staat zelfs opgetekend dat de drukte en het fanatisme waarmee in Boekel carnaval werd gevierd als een groot succes mocht worden beschouwd.  Tot 1973 werden de prinsen voorgedragen ‘na ballotage’ door de Raad van Elf en de Vorst maakte vervolgens een keuze. Vanaf 1973 is het voortaan anders georganiseerd.  Er werd (en wordt) nog volop geraden en gegist wie de nieuwe prins zou worden, want deze keuze van de voorzitter en de vorst geschied in het grootste geheim. Vele flessen jenever en Jagermeister werden in het verleden ingezet op de nieuwe prins. Hierin gaat men soms best ver: leden van de Raad van Elf volgden de voorzitter en de vorst en bespioneerden hun huizen en maar vroegtijdig een glimp op te vangen van de mogelijke nieuwe prins. Dit heeft al vaak tot hilarische momenten geleid! Sinds 1994 is er voortaan altijd een dubbele onthulling bij de bekendmaking van de nieuwe prins: iedere prins mocht ook voortaan zijn ‘persoonlijke adjudant’ kiezen om hem bij te staan in de zware regeerperiode over Boekel.  Vanaf 1975 bestaat hofkapel “De Donderjagers”. De Knollentrappers hadden een avondje vrij en een paar enthousiastelingen haalden thuis hun instrument op en speelden er flink op los! Bestuurslid Theo Leenen ging vervolgens op zoek naar nog meer muzikanten en de basis voor de Donderjagers was gelegd. Tot op de dag van vandaag actief en waarschijnlijk is het een van de meest bekende kapellen van Nederland, afgaande op het aantal optredens op TV. En welke kapel kan er nu met recht zeggen dat ze al meer dan 33 jaar de mensen vermaken met hun muziek?  In 1989 werd onder leiding van Jan Swinkels (jeugd)hofkapel “de Opdonderkes” opgericht. Jonge muzikanten ter opluistering van het jeugdcarnaval. Maar inmiddels blazen zij met het volwassenencarnaval ook flink mee, de naam is dan ook gewijzigd in”De Opdonders”,  Met de carnaval 2005 is er nog een hofkapel toegevoegd aan de Knöllekes. Dit waren de Donderslagen,. Een groep kinderen van de basisschool die de de jeugdraad en de jeugdprins(es) begeleiden. Helaas is enkel jaren geleden deze groep gestopt, maar het was wel een erg leuk initiatief. De Raad van Elf werd jaarlijks aangevuld als er een plaatsje vrij viel. Deze Elf raadsleden hebben een belangrijke rol bij de organisatie van de carnavalsdagen en de daarvoor liggende activiteiten. De aanvulling tot Elf leden ging niet altijd soepel, in moeilijke jaren was er ook wel eens een raad van negen of een raad van acht. De laatste jaren is er veel enthousiasme voor de raad en is het aantal altijd ruim boven de 11. Vooral de oud-prinsen en oud-adjudanten willen nog wel eens wat jaren blijven hangen. Sinds 2010 is er nog een groep toegevoegd: ‘De vrienden van’. Een club van oud leden van de Knöllekes, die hun actieve periode bij de club hebben afgesloten, maar wel heel graag betrokken blijven bij de Knöllekes.

De eerste optocht

Al in 1960 werd de eerste optocht georganiseerd. Joep de Jong had van 1960 tot 1991 de leiding over de optocht. De optochten werden steeds groter en bracht nagenoeg alle Boekelnaren op de been. Is het niet als deelnemer dan zeker als toeschouwer!  De optocht zorgt vaak voor prachtige creatieve uitspattingen. Ieder jaar is het ook weer een geweldig gezicht om te zien hoe enkele vriendengroepen de meest onvoorstelbare wagens in elkaar knutselen.  Maar ook sommige groepen of individuelen laten ieder jaar de toeschouwers weer versteld staan. Zo zijn bekende deelnemers BV Berkhoek of Boekel Sport 8. De prins en zijn gevolg doen ook altijd mee met de optocht. Ze staan dan op de prinsenwagen welke helemaal in stijl is gemaakt van de prins door de buurtschap waar de prins woonachtig harrietimmersis. Het is maar twee keer voorgekomen in al die jaren dat de Raad van Elf moest lopen: in 1997 met de varkenspest toen wielen verboden waren (geen nood: Prins Jan van Haandel is de gehele weg gedragen) en in 2006 toen de prinsenwagen was gestolen. De prinsenwagen heeft toen nog wel aan de optocht meegedaan met prins, maar de voorwaarde hiervoor was dat de Raad van Elf moest lopen!

Dansmariekes

Vanaf 1968 wordt de prins en zijn gevolg begeleid door de Dansmariekes. Momenteel bestaan er zelfs twee groepen; De Dansgarde en de Knollentrappertjes. Gedurende het hele jaar spannen zij zich in om met de carnavalsdagen een prachtige nieuwe dans te presenteren aan de Boekelse gemeenschap. Vooral de showdans is een spektakelstuk waar veel arbeid in zit, niet alleen in het oefenen maar ook het maken van de pakken. Hier zitten stiekem veel uren in van de leiding, de dansgarde en niet te vergeten de mensen die de pakken maken voor de showdans.

Pronkzittingen en Knollenskoeffelen

Enkele weken voor de carnaval worden de Pronkzittingen gehouden. Sinds 1972 is dit al het geval. In het begin werden er nog wel eens wat artiesten ingehuurd, maar vandaag de dag is het louter Boekels talent wat er schittert. Waar een klein dorp toch al niet groot in is! Soms doen er wel 100 deelnemers mee, allen van zeer grote klasse met veel talen. De Boekelse pronkzittingen zijn ook beroemd in de regio, veel ideeën uit Boekel zie je dan ook vaak terug bij clubs in de regio.  Op initiatief van Tonny vd Bosch en Karel Boeijen werd in 1980 gestart met “Knollenskoeffelen”. Dit om als doel talenten een kans te geven om zich te presenteren om vervolgens in de pronkzittingen op te kunnen treden. Knollenskoeffelen heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van een talentenjacht tot een feest, of een party, waarmee het carnavalsseizoen wordt geopend.

Commissies / werkgroepen

Begin jaren 80 is begonnen om voor alle activiteiten commissies of werkgroepen te vormen die vanuit het bestuur worden aangestuurd, Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ heeft raadvanelf1965dit geleid tot een goed gesmeerde organisatie van de carnaval in Boekel. Niet alleen de leden van de Raad van Elf zitten hierin, maar ook vele anderen die graag een steentje bijdragen aan het carnavalsfeest. Een kleine greep uit de commissies: PR Commissie, Commissie carnavalsdagen, jeugdcommissie, Commissie zaalversiering en zo zijn er nog een aantal. Ieder kan actief zijn waar zijn hart of kennis en kunde ligt om de carnaval zo gesmeerd mogelijk te laten verlopen. Ook buiten de carnaval zijn de Knöllekes actief. Zo wordt er bijvoorbeeld volop meegeholpen met BoeCult, worden er sportwedstrijden georganiseerd en nog veel meer! Om de 5 jaar wordt er ook de Goederen- en dienstenveiling georganiseerd. Een fantastische happening waar op ludieke wijze goederen en diensten worden geveild waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Knöllekes en de harmonie E.M.M..

Het nieuwe millennium

Het was al in het nieuwe millennium dat de Knöllekes 44 jaar bestonden. Met het 44 jarig jubileum is er een aparte jubileumkrant uitgebracht, met het 55 jarig jubileum zijn de laatste pagina’s van de carnavalskrant gevuld met de laatste 11 jaar voor een korte terugblik. En wat is er veel gebeurt in deze jaren. Zo zijn onze carnavalsavonturen voortaan te volgen via internet, facebook en twitter. Hebben we de titel ‘beste carnavalswebsite van Brabant’ webstrijdin de wacht weten te slepen. Maar bijvoorbeeld ook de hilarische spaaractie bij de Supercoop een aantal jaar geleden. Al dat plezier, 55 jaar op rij, dat wordt gevierd in het weekend van 14, 15 en 16 november 2014!

Vol vertrouwen gaan we de volgende 11 jaar tegemoet, met zo’n skon club in zo’n skon dorp moet dat lukken!

Vergelijkbare berichten