24 rozen voor Diny Welten

De 24 rozen zijn dit jaar voor DINY WELTEN. Na een schitterende lofzang door de Hofzangers kreeg Diny Welten de rozen overhandigd. Wat heeft ze zoal gedaan. Een kleine opsomming: lid van de ouderraad van Mariagaarde, werkgroep Communie en Vormsel, 9 jaar bestuurslid KVO, 25 jaar geleden de Avondwake groep mee opgestart en jaren meegedraaid, als afgevaardigde van de Avondwakegroep neemt zij deel in de parochievergadering, aantal jaren ouderenadviseur, lid van het Platform voor Gehandicapten dat onlangs  is opgeheven, bestuurslid Agathagilde, o.a. kledingcommissie, vanuit de parochie medeorganisator van de Lourdes reis, onlangs in oktober, het nieuwe vaandel geborduurd, ze is reservekoster, met Kerstmis en Pasen “koffie-met iets-lekkers-cateraar” voor de bloemensiergroep van de kerk, regelen van toezicht in de tijd dat de kerststal bewonderd kan worden, Rondbrengen Boekels Weekblad in de nieuwe wijk Berghoeve en het bezoeken van mensen die alleen zijn. Kortom, zoveel zaken waardoor de 24 rozen meer dan op de juiste plek terecht komen. Diny dank voor jouw inzet en geniet van de waardering en de mooie bos rozen!

Vergelijkbare berichten