Koninklijke onderscheiding Jan vd Broek

Op zaterdagmiddag 5 februari 2012 werd bij ex-voorzitter van C.S. De Knöllekes Jan van den Broek door burgemeester Bos een koninklijke onderscheiding overhandigd. Jan mag zit voortaan ‘lid in de orde van Oranje Nassau’ noemen als blijk van waardering voor zijn grote inzet bij met name C.S. de Knöllekes en andere activiteiten in de Boekelse gemeenschap. Even daarvoor was Jan ook al benoemd tot ‘lid van verdienste’ door het bestuur van C.S. de Knöllekes.

In de Koepelzaal van Nia Domo hadden vroeg in de middag alle Knöllekes zich verzameld om op gepaste wijze de ex-voorzitter en echtgenote te bedanken voor hun jarenlange inzet. Naast de Knöllekes waren ook familie en vrienden van Jan en Mariet aanwezig, vanwege het bijzondere tintje van vanmiddag.

Voor Jan was dit alles een complete verassing, koud thuis opgehaald door Peter van den Berg, was hij volledig verrast bij het zien van al deze mensen in de koepelzaal. Net van de schrik bekomen nam Peter van den Berg het woord. In een kort woordje benadrukte hij dat Jan tijdens zijn voorzitterschap hard heeft gewerkt aan de carnavalsclub en dat er in zijn tijd veel moois is ontstaan: een club om trots op te zijn. Deze grote inzet mag zeker gewaardeerd en niet vergeten worden: dat heeft het bestuur doen besluiten om Jan te benoemen tot ‘lid van verdienste’ van C.S. de Knöllekes. De bijpassende oorkonde werd door Peter overhandigd en Jan was hier zichtbaar van onder de indruk.

Nog maar net bijgekomen van deze benoeming kreeg ook Prins Gerold de gelegenheid om Jan te onderscheiden.

Maar direct hierna volgde nog een bijzondere verassing. De burgemeester kwam binnen en snel daarna kreeg hij het woord. In het daarop volgende woordje benadrukte Burgemeester Bos de grote verdienste van Jan voor de Boekelse carnaval maar ook zijn andere activiteiten. Wat Jan typeert was volgens de bugemeester vooral de rust en het overzicht waarmee hij altijd te werk ging en wat erg werd gewaardeerd door de burgemeester. Voor dit alles en namens de gehele gemeenschap is het hem dan ook een hele eer om Jan te mogen benoemen tot ‘lid in de orde van Oranje Nassau’.  Na dat de onderscheiding was opgespeld zetten de Donderjagers direct een lang zal ze leven in wat uit volle borst werd meegezongen door de aanwezigen.

Na de felicitaties voor Jan en Mariet was er daarna nog gelegenheid voor enkele korte woordjes. Driek vd Vondervoort haalde herrinneringen op aan zijn tijd als burgemeester met Boekel en de samenwerking met Jan. Met leuke kwinkslagen had hij de lachers op zijn handen. Ook namens de familie een spreker: Leon van den Broek bracht namens de familie de gelukwensen over aan Jan en Mariet.

Uiteindelijk nam ook Jan zelf het woord. In eerste instantie was hij vanmiddag ontzettend geschrokken: toen Peter vd Berg aan de deur stond dacht hij dat er iets niet lekker liep met de carnaval. Des te groter was de verassing. Maar wat wel bleek was dat Jan met name ontzettend vereerd was met de titels die hem die middag waren toegekend. In zijn dankwoordje richtte hij zich speciaal tot Mariet. Leuke anekdotes over de problemen met het kiezen van de prins tot de besprekingen die hij en Mariet samen hadden over het wel en wee van de carnavalsclub. Al die jaren heeft Mariet hem in alles bijgestaan: zonder haar had hij zijn taak niet als zodanig kunnen invullen. Daarnaast wilde Jan graag vermelden dat hij in al die jaren de samenwerking met Nia Domo en het gemeentebestuur als zeer prettig had ervaren. En als laatste dat hij trots is op de Knöllekes en iedereen die zich voor het carnavalsgebeuren in Boekel inzet.

Als laatste in de middag zongen de Hofzangers speciaal nog een lied voor Jan. Op de wijze van 24 rozen brachten zij een ode aan Jan (en Mariet), een prachtige afsluiter voor deze bijzondere middag.

Vergelijkbare berichten