Informatie optocht

Op carnavalszondag 15 februari 2015 trekt de carnavalsoptocht door de Boekelse straten. Klik hier voor de route.
Inschrijven voor de optocht

Het inschrijven kan enkel via deze website. Inschrijven voor de optocht van 2015 kan vanaf 1 januari 2015 tot en met 8 februari 2015. In het menu inschrijven zijn diverse inschrijfformulieren opgenomen. Kies het formulier wat aansluit bij de indeling in de categorieën.

Wij zijn erg benieuwd naar de uitvoering van uw carnavaleske ideeën en wensen u veel plezier toe bij de deelname en de voorbereiding!

Categorieën

Jeugd:

Personen t/m 17 jaar voor individuele deelname of groep. Voor deelname in de categorie “Wagen” moet de gemiddelde leeftijd van de groep jonger dan 17 zijn.

Volwassenen:

Personen van 18 jaar en ouder

De leeftijdscategorieën zijn onderverdeeld in

Individueel :

Maximaal 2 personen

Groep:

Meer dan 2 personen

Wagen:

Wanneer er een motorvoertuig voor, onder of achter de wagen bevindt. Deelnemers waarbij er geen motorvoertuig voor, onder of achter de wagen bevindt maar toch tot de categorie wagens willen behoren, moeten dit bij de inschrijving vermelden.

Buurtversiering:

Naast deze optochtdeelnames is het ook mogelijk om in te schrijven met de buurt voor de wedstrijd mooiste buurtversiering. De prijsuitreiking hiervan zal plaatsvinden tijdens het optochtbal.

 

Reglement

Iedereen die deelneemt aan de optocht conformeert zich aan het reglement.
Jury

Voor de optocht is er een jury samengesteld die bestaat uit 15 personen:

5 voor de jeugd
5 voor de volwassenen Individueel en groepen
5 voor de volwassenen wagens

De jury let op de volgende onderdelen bij het geven van hun oordeel:

Onderwerp
Uitvoering
Presentatie

Per onderdeel kan een jurylid een waardering geven van 0 tot 10 punten, waarbij de hoogste en de laagste beoordeling komen te vervallen, dus per onderdeel kan men maximaal 30 punten verdienen.
Prijsuitreiking:

Tijdens het optochtbal in het Nia Domo, direct na de optocht, zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Tijdens het juryberaad zal hofkapel “De Donderjagers” in het Nia Domo voor de muzikale omlijsting zorgdragen. Na het juryberaad worden de prijzen uitgereikt.

Om ca. 17.00 uur zal in de Koepelzaal van Nia Domo worden begonnen met de prijsuitreiking voor de jeugd, eerst de individuelen, dan de groepen en daarna de wagens.

In de Pleinzaal zal om ca 18.00 uur worden begonnen met het uitreiken van de prijs voor de best versierde straat of buurt, daarop aansluitend volgt de prijsuitreiking voor de volwassenen, eerst de individuelen, dan de groepen en daarna de wagens.

Vragen?

Neem dan contact op met:

Ben van Dooren (Optochtcommissie)

Tel: 0492-32 18 26

Mail: b.dooren@chello.nl

Vergelijkbare berichten