Inschrijven voor de optocht

Het inschrijven kan enkel via deze website. Inschrijven voor de optocht van 2024 kan vanaf 1 december 2023 tot en met zondag 4 februari 2024 18.00 uur.

Wij zijn erg benieuwd naar de uitvoering van uw carnavaleske ideeën en wensen u veel plezier toe bij de deelname en de voorbereiding!

cATEGORIEËN

lEEFTIJDSCATEGORIEËN

  • Jeugd: Personen t/m 17 jaar voor individuele deelname of groep. Voor deelname in de categorie “Wagen” moet de gemiddelde leeftijd van de groep jonger dan 17 zijn.
  • volwassenen: Personen van 18 jaar en ouder

gROEPEN BINNEN DE LEEFTIJDSCATEGORIEËN

  1. Individueel : Maximaal 2 personen
  2. Groep t/m 10 personen: 3 t/m maximaal 10 personen
  3. Groep: Meer dan 10 personen
  4. Wagen: Wanneer er een motorvoertuig voor, onder of achter de wagen bevindt. Deelnemers waarbij er geen motorvoertuig voor, onder of achter de wagen bevindt maar toch tot de categorie wagens willen behoren, moeten dit bij de inschrijving vermelden.

bEOORDELING / jURY

Een zorgvuldig samengestelde jury beoordeeld per categorie wie de winnaars worden.

De jury let op de volgende onderdelen bij het geven van hun oordeel:

  • Onderwerp
  • Uitvoering
  • Presentatie

Per onderdeel kan een jurylid een waardering geven van 0 tot 10 punten, waarbij de hoogste en de laagste beoordeling komen te vervallen, dus per onderdeel kan men maximaal 30 punten verdienen.

pRIJSUITREIKING

Tijdens het optochtbal bij Nia Domo, na de optocht, zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

rEGLEMENT en chauffeursverklaring

Alle deelnemers van de optocht moeten zich verplicht conformeren aan het optochtreglement. Voor een chauffeur van een wagen met trekker is het invullen van een chauffeursverklaring verplicht. Deze kun je hier downloaden, invullen, foto van maken en bijsluiten bij het inschrijfformulier.

Vragen over het reglement of iets anders? Bel Elies: 06 – 10 588 122