Optocht

Inschrijven voor de optocht

Het inschrijven kan enkel via deze website. Inschrijven voor de optocht van 2020 kan vanaf 5 januari 2020 tot en met zondag 16 februari 2020 18.00 uur. Gebruik de menukeuze “Inschrijven” onder activiteiten om je in te schrijven.

Wij zijn erg benieuwd naar de uitvoering van uw carnavaleske ideeën en wensen u veel plezier toe bij de deelname en de voorbereiding!

Leeftijdcategorieën

Jeugd: Personen t/m 17 jaar voor individuele deelname of groep. Voor deelname in de categorie “Wagen” moet de gemiddelde leeftijd van de groep jonger dan 17 zijn.

Volwassenen: Personen van 18 jaar en ouder

Soort groep

Binnen de leeftijdscategorieën is vervolgens het volgende onderscheid gemaakt

Individueel :
Maximaal 2 personen

Groep t/m 10 personen:
3 t/m maximaal 10 personen

Groep:
Meer dan 10 personen

Wagen: Wanneer er een motorvoertuig voor, onder of achter de wagen bevindt. Deelnemers waarbij er geen motorvoertuig voor, onder of achter de wagen bevindt maar toch tot de categorie wagens willen behoren, moeten dit bij de inschrijving vermelden.

Wie heeft de skonste vurgevel?: Naast deze optochtdeelnames is het ook mogelijk om in te schrijven voor de wedstrijd “wie heeft de skonste vurgevel?”. De prijsuitreiking hiervan zal plaatsvinden tijdens het optochtbal.

Reglement

Iedereen die deelneemt aan de optocht conformeert zich aan het reglement.

Klik hier om het reglement te lezen:

Reglement Optocht

Jury

Een zorgvuldig samengestelde jury beoordeeld per categorie wie de winnaars worden.

De jury let op de volgende onderdelen bij het geven van hun oordeel:

  • Onderwerp
  • Uitvoering
  • Presentatie

Per onderdeel kan een jurylid een waardering geven van 0 tot 10 punten, waarbij de hoogste en de laagste beoordeling komen te vervallen, dus per onderdeel kan men maximaal 30 punten verdienen.

Optochtroute

Na 15 jaar dezelfde route te hebben gevolgd is de route van de optocht in 2019 gewijzigd.

De route is als volgt:
Opstellen Wilhelministraat. Start bij de molen, Kerkstraat Noord, Kerkstraat zuid, Helfrichstraat, Van der Horst straat, Kennedystraat, Ontbinding optocht op het Agathaplein.

De optocht vertrekt om 13:30 uur.

Afterparty wagens

De deelnemers aan de categorie wagens kunnen deelnemen aan de Afterparty op het plein, direct na de ontbinding van de optocht.

Hierbij geldt:

  1. Het optochtreglement is onverminderd van kracht;
  2. Om exact 18:00 uur is het einde van de afterparty op het plein. Het feest kan dan vervolgd worden bij Nia Domo;
  3. Er kunnen maximaal 5 wagens meedoen aan de afterparty. Wil je meedoen? Dan moet dit worden aangegeven bij de inschrijving. Aanmelden voor deelname biedt geen garanties, vanwege de beperkte beschikbaarheid van maximaal 5 deelnemende wagens.
  4. Na de afterparty wordt de deelnemers verzocht het St Agathaplein ordelijk te verlaten en geen rotzooi achter te laten.

Prijsuitreiking

Tijdens het optochtbal in het Nia Domo, direct na de optocht, zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Tijdens het juryberaad zal hofkapel “Rawazzie” in het Nia Domo voor de muzikale omlijsting zorgdragen. Na het juryberaad worden de prijzen uitgereikt.

Om ca. 17.00 uur zal worden begonnen met de prijsuitreiking voor de jeugd, eerst de individuelen, dan de groepen en daarna de wagens.

In de Pleinzaal zal om ca 19.30 uur worden begonnen met het uitreiken van de prijs voor de “skonste vurgevel”, daarop aansluitend volgt de prijsuitreiking voor de volwassenen, eerst de individuelen, dan de wagen en dan de groepen.

Vragen? Kom in contact met:

Elies van Kessel (Optochtcommissie)

Tel: 06 – 10 588 122

Mail: kescoboekel@gmail.com